Ürünlerimiz

Bakır Toz Temizleme

Bakır tel üretilirken elmas haddelerden geçerek incelir. Bu esnada sürtünmeden dolayı bakır tozu eser miktarda inceltilen telin üstüne yapışır. Dalgıç telin üretim esnasında döner polisaj fırçalarla bakır tel temizlenerek üretim prosesine girer. Bakır tozundan arınan telin izolasyon kalitesi artar